Aláírják a kivitelezési szerződés módosítását

A projekt előkészítő szakasza lezárult és a beruházás az építkezés szakaszába lép.

Megkezdődnek a résfalazási munkák

A két új blokk területén elkezdődik a talajelőkészítés fontos fázisa, a résfalazás.

A Paks II. Zrt. megkapja az építési engedélyt az 5. blokki reaktorépületre és a nukleáris sziget hat épületére

A kiadott engedélyekkel teljesültek a Paks II. projekt második, létesítési fázisba lépésének engedélyezési feltételei.

Megkapja az olvadékcsapdák gyártási engedélyét a Paks II. Zrt.

A hosszú gyártási idejű berendezések a létesítés korai fázisában kerülnek majd beépítésre.

Az OAH kiadja az engedélyt a talajszilárdítás kivitelezéséhez

Az engedély alapján a létesítéshez kapcsolódó fontos területelőkészítési tevékenység kezdhető meg.

A Paks II. Zrt. megkapja a résfal építési engedélyét

A kiadott engedély fontos lépés az új atomerőművi blokkok létesítésének megkezdéséhez.

A katasztrófavédelmi engedély megszerzése

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kiadja a projekt katasztrófavédelmi engedélyét.

Birtokba veszik az Erőmű-beruházási Központot

A Paks II. mérnökei beköltöznek a nyáron átadott Erőmű-beruházási Központ épületébe.

Paks II. kézhez kapja a fizikai védelmi engedélyt

A fizikai védelmi terv mindenben megfelel a követelményeknek, a nukleáris hatóság kiadja a Paks II. Zrt. részére a fizikai védelmi engedélyt.

Elfogadják a hitelmegállapodás módosítását

Az Országgyűlés jóváhagyja a hitelmegállapodás módosításáról szóló törvényjavaslatot.

A villamosipari létesítési engedély megszerzése

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kiadja az ún. villamosipari létesítési engedélyt a Paks II. Zrt. részére.

Indul az Erőmű-beruházási Központ építése

A területátadással kezdetét veszi az Erőmű-beruházási Központ kivitelezése.

A MEKH létesítésiengedély-kérelem beadása

A Társaság benyújtja a villamos létesítésengedély-kérelmet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Benyújtják a fizikai védelmi tervet

A Paks II. Zrt. beadja a létesítményi szintű fizikai védelmi engedély iránti kérelmet az Országos Atomenergia Hivatalhoz.

Indul a létesítési engedélyezés

A Paks II. Zrt. benyújtja a létesítési engedély iránti kérelmet az Országos Atomenergia Hivatalnak.

Átadják a műszaki terveket

A fővállalkozó határidőre átadja az új paksi blokkok műszaki terveit.

Indul az építkezés a felvonulási területen

Kezdetét veszi a Paks II. Atomerőmű területén az első felvonulási épületek kivitelezése.

Indul a Paks II. Akadémia

Felsőfokú továbbképzést indít a Társaság hat egyetemmel együttműködésben Paks II. Akadémia néven.

Elkészül a transzformátorállomás

Elkészül a 22/11 kV-os transzformátorállomás, amely az építési-szerelési munkák végzéséhez szükséges villamosenergia-ellátást biztosítja.

Kovács Pál kinevezése

Áder János köztársasági elnök 2019. február 1-i hatállyal Kovács Pált a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkárrá nevezi ki.

A dekarbonizáció költsége világpremierje

Budapesten kerül sor a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nukleáris Energia Ügynöksége (OECD NEA) A dekarbonizáció költsége című kiadványának világpremierjére.

Hálózaton a referenciablokk

Az orosz villamosenergia-rendszerre kapcsolják a Leningrád II. atomerőmű 1. blokkját, amely a Paksra is tervezett új blokktípus úgynevezett referenciablokkja.

Nemzetközi támogatás

Süli János – miután egyeztetett a NAÜ főigazgatójával – bejelenti, hogy a nemzetközi szervezet szakmai támogatást nyújt a projekt megvalósítása során.

Átadják az első épületek munkaterületét

A Paks II. Zrt. hivatalosan átadja a munkaterületet a fővállalkozó, a Roszatom konszernhez tartozó ASE Engineering Company számára az első felvonulási létesítmények építéséhez.

Új név, új arculat

Sajtótájékoztató a társaság átnevezéséről (Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden Paks II. Zrt.) és a vállalat új arculatáról.

Új vezetők a projekttársaság élén

A projekttársaság Igazgatóságának elnöke e naptól dr. Mészáros György, vezérigazgatója Lenkei István.

Államtitkári kinevezések

E naptól a telephelyi munkákat és a műszaki területet prof. dr. Aszódi Attila, a vállalkozókkal való kapcsolattartást, az innovációt és a térségfejlesztést Becskeházi Attila felügyeli államtitkárként.

Átkerülnek a tulajdonosi jogok

Az MVM Paks II. Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket e naptól a két új blokk megépítéséért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolja.

Miniszteri eskü

Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter leteszi esküjét a Parlamentben.

Jogerős a környezetvédelmi engedély

Az illetékes hatóság, a Pest Megyei Kormányhivatal közzéteszi határozatát az elsőfokú környezetvédelmi engedély másodfokú jóváhagyásáról, jogerőre emelkedéséről.

Kiadják a telephelyengedélyt

Az Országos Atomenergia Hivatal kiadja a Paks II. projekttársaság számára a telephelyengedélyt.

Lezárulnak az EB vizsgálatai

Az Európai Bizottság lezárja utolsó, a beruházás állami támogatásával kapcsolatos vizsgálatát. A projekt mindenben megfelel az Európai Unió előírásainak.

Közmeghallgatás Pakson

Az illetékes hatóság, az Országos Atomenergia Hivatal szervezésében közmeghallgatást tartanak Pakson a telephely-engedélyezés témájában.

Újabb zöld lámpa a projektnek

Az Európai Bizottság döntése értelmében hazánk az új blokkok létesítésére irányuló kormányközi megállapodás aláírásakor az unió közbeszerzési előírásainak megfelelően járt el.

Benyújtják a telephelyengedély-kérelmet

A projekttársaság benyújtja a telephelyengedély iránti kérelmét az eljáró hatósághoz, az Országos Atomenergia Hivatalhoz.

A projekt megkapja a környezetvédelmi engedélyt

A Baranya Megyei Kormányhivatal kiadja a környezetvédelmi engedélyt. Ez igazolja: a projekt eleget tesz az unió és hazánk környezetvédelmi és természetvédelmi követelményeinek.

Külföldi közmeghallgatások

A környezetvédelmi engedélyezési eljárás keretében kilenc közmeghallgatást rendeznek Németország, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia és Ukrajna városaiban.

Közmeghallgatás Pakson

A környezetvédelmi engedélyezési eljárás részeként közmeghallgatást tartanak Pakson. Az eseményt az eljáró hatóság, a Baranya Megyei Kormányhivatal szervezi.

Lakossági fórum 41 településen

A Társaság környezetvédelmi engedélyezési eljárás keretében lakossági fórumokat tart a térség 41 településén. A fórumokon összesen több mint 3000 érdeklődő vesz részt.

Kezdetét veszi a környezetvédelmi engedélyezési eljárás

A projekttársaság benyújtja környezetvédelmiengedély-kérelmét és Környezeti Hatástanulmányát az illetékes hatóság számára.

Aláírják a megvalósítási megállapodásokat

Az MVM Paks II. Zrt. és a Joint-Stock Company Nizhny Novgorod Engineering Company Atomenergoproekt aláírja a három megvalósítási megállapodást.

A Miniszterelnökség alá kerül a projektcég

Az MVM Paks II. Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket e naptól a Miniszterelnökség gyakorolja.

Kiadják a telephely-vizsgálati és -értékelési engedélyt

Az Országos Atomenergia Hivatal kiadja az MVM Paks II. Zrt. számára a telephely-vizsgálati és -értékelési engedélyt.

Az államhoz kerül a projektcég

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. Közgyűlése döntést hoz az MVM Paks II. Zrt. részvényeinek a Magyar Állam részére történő átruházásáról.

Kormánybiztosi kinevezés

Prof. dr. Aszódi Attilát, a BME Nukleáris Technikai Intézet igazgatóját a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztossá nevezik ki.

Ratifikálják a hitelmegállapodást

Az Országgyűlés jóváhagyja a kapacitás-fenntartás finanszírozását szolgáló magyar-orosz hitelmegállapodást.

Az első közmeghallgatás

Pakson sor kerül az MVM Paks II. Zrt. közmeghallgatására az új atomerőművi blokkok telephely-vizsgálati és -értékelési folyamata engedélyezésének megalapozása kapcsán.

Aláírják a hitelmegállapodást

Aláírják a magyar-orosz hitelszerződést, amelynek keretén belül az orosz fél legfeljebb 10 milliárd euró összegű állami hitelt nyújt a magyar fél részére az atomerőmű-beruházás finanszírozására.

Az Országgyűlés támogatja a megállapodást

Az Országgyűlés 256 igen, 29 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja a magyar-orosz atomenergetikai együttműködésről szóló egyezmény kihirdetését szolgáló törvényjavaslatot.

Megállapodás születik a paksi blokkokról

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő jelenlétében a felek képviselői aláírják a kormányközi megállapodást két új paksi blokk építéséről.

Önálló projekttársaság jön létre

Önálló projekttársaság létrehozásáról dönt az MVM Zrt. Közgyűlése, az MVM Paks II. Zrt. folytatja majd az új blokk(ok)hoz kapcsolódó munkát.

A Nemzeti Energiastratégia számol az atomenergiával

Elfogadják a következő évtizedek fejlesztési irányait meghatározó Nemzeti Energiastratégiát, amely hosszú távon számol az atomenergia 40-45%-os részarányával a hazai áramtermelésben.

Elindul a tájékoztató kamion

Megkezdi országjáró körútját az interaktív tájékoztató kamion, amelynek feladata az atomenergia hasznosításának és a Paks II. projekt céljainak bemutatása és megismertetése a magyar lakossággal.

Lévai-projekt

Az MVM Csoport megkezdi az új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését. A munka ettől kezdve Lévai-projekt néven fut.

Parlamenti döntés

Az Országgyűlés 330 igen, 6 nem és 10 tartózkodás mellett elfogadja azt a határozati javaslatot, amely hozzájárulást ad az új atomerőművi blokk(ok) felépítésének előkészítéséhez a paksi atomerőmű telephelyén.

Indul a Teller-projekt

Az MVM Csoport megkezdi az új atomerőművi blokk(ok) megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozását. Az ezzel kapcsolatos munka a Teller-projekt nevet kapja.