Megkapta a környezetvédelmi engedélyt a Paks II. projekt

2016.09.29. 6:00
A környezetvédelmi engedélyezési folyamat illetékes hatósága, a Baranya Megyei Kormányhivatal 2016. szeptember 29-én kiadta a Paks II. projekt környezetvédelmi engedélyét, amely igazolja, hogy a projekt egyaránt eleget tesz az Európai Unió és Magyarország környezetvédelmi és természetvédelmi követelményeinek.

Az új atomerőművi blokk létesítésével kapcsolatos környezetvédelmi engedélyezési eljárás a több mint kétezer oldalas környezeti hatástanulmány benyújtásával kezdődött 2014. december 19-én. Az eljárás során lezajlott tényállástisztázások, hiánypótlások, ügyféli nyilatkozatok révén a dokumentáció tovább bővült. Az eljárás teljes ideje alatt a dokumentumok mindegyike fellelhető volt az illetékes hatóság, a Földművelésügyi Minisztérium és a projekttársaság honlapján is, ugyanakkor biztosított volt a személyes betekintés is. A Paks II. projekt környezetvédelmi engedélyezési eljárásában, a vonatkozó szabályoknak megfelelően, nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásra is sor került.

A nyilvánosság széleskörű részvételét az eljárás során a környezetvédelmi hatóság a szabályoknak megfelelően számos módon biztosította: 2015. május 7-én közmeghallgatásra került sor Pakson, amit 2015 őszén a nemzetközi eljárás keretében 7 országban (Horvátország, Ausztria, Románia, Ukrajna, Szlovénia, Németország, Szerbia) 9 nyilvános fórum (közmeghallgatás), illetve szakértői konzultáció követett. Ezeken az eseményeken a projekttársaság Dr. Aszódi Attila kormánybiztos vezetésével megválaszolta a projekt megvalósításával kapcsolatos kérdéseket. Az eljárás során ötszáznál is több írásbeli észrevétel, illetve kérdés érkezett, amelyeket a projekttársaság szintén megválaszolt.

Időközben sor került egyes műszaki megoldások pontosítására, amelyekről a projekttársaság 2016. június 16-án tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot. A tájékoztatást – ahogy minden környezeti információt – az eljárásba bejelentkezett országok is megkapták, hogy lakosaik – a magyarországi lakosokkal együtt – megküldhessék ezzel kapcsolatos észrevételeiket is. Ezek bekerültek a környezetvédelmi hatóság döntéshozatalának folyamatába. A nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás konzultációs szakasza 2016. augusztus 26-án ért véget.

Az illetékes hatóság – vízügyi szakhatóságok, illetve nukleáris biztonsági szakhatóság bevonásával – értékelte a jelentős mennyiségű információt, amelynek eredményeként 2016. szeptember 29-én kiadta a projekttársaság számára a környezetvédelmi engedélyt. Ez az új atomerőművi blokkok létesítését szolgáló projekt egyik nagy jelentőséggel bíró mérföldköve.