Beszállítók

A Paks II. projektben komoly szerephez jutnak a magyar cégek és vállalkozások. A 2014. évi II. törvény azt a célt tűzte ki, hogy a projekt 40 százalékában hazai vállalkozások vehessenek részt, ezzel teremtve hazai munkahelyeket. Bizonyos munkákban, például az építő-szerelő bázis létesítése során a magyar beszállítói arány jelentősen meghaladhatja a 40 százalékot. 

Emellett az orosz fél vállalása, hogy a projekt beszállítóinak 55 százalékát az Európai Bizottság előírásainak megfelelően, nyílt közbeszerzés formájában választja ki. Ezeken a tendereken a Roszatom-kontroll alá tartozó cégek, szervezetek nem vehetnek részt. Tekintettel arra, hogy Magyarország fix áras, kulcsrakész szerződést kötött az orosz féllel, az alvállalkozókat az orosz partner vonja be a beruházás munkálataira közbeszerzési eljárás keretében. 

A Paks II. Zrt. mint nukleáris engedélyes a hatályos jogszabályoknak megfelelő minősítési rendszert dolgozott ki és működtet a beszállítók kiválasztására és alkalmasságuk igazolására.

A Paks II. Zrt. mind a saját, mind a fővállalkozó által bevonni kívánt szállítók alkalmasságát a nukleáris minősítési eljárás során szerződésenként vizsgálja. 
A szerződés szerinti munka elkezdésének feltétele a sikeres nukleáris minősítés. 

A Joint-Stock Company Atomstroyexport  (ASE JSC) aktuális közbeszerzési hirdetményei itt elérhetők.

A Paks II. Zrt., mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásokra vonatkozó információk és dokumentumok a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó, online elérhető adatbázisaiban találhatók, a közbeszerzésekről szóló a 2015. évi CXLIII. törvény által előírt kötelező adatszolgáltatás alapján. A Társaság aktuális közbeszerzési hirdetményei itt érhetők el.

 

A nukleáris minősítés

A Paks II. Zrt. a hatályos jogszabályokkal összhangban - különösen az Atomtörvény (1996. évi CXVI.), valamint az 1/2022. (IV.29)  OAH rendelet és a mellékletét képező Nukleáris Biztonsági Szabályzatok (NBSz) előírásainak megfelelően - minősítési rendszert dolgozott ki és működtet a beszállítók kiválasztására és alkalmasságuk igazolására. A beszállítók nukleáris biztonságot érintő tevékenységet kizárólag a Paks II. Zrt. jóváhagyásával és folyamatos felügyelete mellett végezhetnek.

A Társaság a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló tevékenységéhez a saját maga által, vagy – az EPC (Engineering, Procurement and Construction) szerződés alapján – a Fővállalkozóként bevont ASE JSC által foglalkoztatni kívánt beszállítók tekintetében győződik meg azok alkalmasságáról a nukleáris biztonságot érintő tevékenységek vonatkozásában

Ennek megfelelően a projektben való részvétel kétféle módon lehetséges:

1. A Paks II. Zrt. közvetlen beszállítójaként, amely a Társaság szerződéses terjedelméhez kapcsolódó feladatok megvalósításában való közreműködést jelenti.

A Társaság terjedelmébe tartozó beszállítók kezelése a Társaság által lefolytatott beszerzési eljárás keretében történik.  A megkötni kívánt szerződéssel kapcsolatos információk alapján eldöntésre kerül, hogy az adott szerződés teljesítése kapcsán szükséges-e nukleáris szállító minősítési eljárást lefolytatni. Amennyiben ez szükséges, akkor a szerződéskötést megelőzően Társaságunk intézkedik a nukleáris minősítési eljárás lefolytatásáról.

2. A JSC ASE beszállítói lánc tagjaként, amely a Fővállalkozó szerződéses terjedelmébe tartozó feladatok megvalósításban való részvételt jelenti.

A Fővállalkozó a potenciális beszállító kiválasztását követően az általa megkötött szerződésekkel kapcsolatos információkat az EPC szerződés értelmében eljuttatja a Paks II. Zrt. részére. A megküldött információkra alapozva kerül eldöntésre, hogy az adott szerződés teljesítése kapcsán szükséges-e nukleáris szállító minősítési eljárást lefolytatni, illetve az, hogy milyen típusú minősítési eljárást kell végrehajtani. Amennyiben szükséges, akkor a Fővállalkozóval egyeztetett módon kerül a nukleáris minősítési eljárás lefolytatásra. (A Fővállalkozói terjedelembe tartozó feladatokkal kapcsolatban a ROSATOM Zakupki oldalán tájékozódhatnak)

Főbb tudnivalók a nukleáris minősítési eljárásokkal kapcsolatban:

1. Az eljárások végrehajtása alapvetően a hatályos magyar jogszabályok és az adott szervezetre vonatkozó konkrét vállalkozási szerződés (vagy szerződés tervezet) követelményei alapján, az MSZ EN ISO 19011:2012 szabvány útmutatása szerint, a második fél általi rendszer auditokra vonatkozó követelmények alkalmazásával történik.

2. A nukleáris minősítési eljárás során szerződésenként kerül vizsgálatra a követelmények teljesítésének képessége, a szállító alkalmassága.

3. Az eljárások során valamennyi szükséges információt az Országos Atomenergia Hivatal (Hatóság) rendelkezésére kell bocsátani, valamint biztosítani kell a Hatóság eljárásban való részvételét.  

4. A Paks II. Zrt. általi minősítések időbeli érvényessége legalább megegyezik a szerződésben meghatározott teljesítési határidő alapján kalkulált időtartammal. Az érvényességi idő a szerződésben meghatározott garanciális feltételek figyelembevételével, a minimum időtartamot kiegészítve kerül meghatározásra.

A Paks II. Zrt. által minősített beszállítók folyamatos felügyeletét - a fent említett jogszabályi háttérnek megfelelően – biztosítani kell.
A felügyeleti eljárás elsődleges eszköze a felügyeleti audit, amely során a beszállító által végzett tevékenységet a Társaság a megvalósítás helyszínén ellenőrzi. Az ellenőrzés módja és tartalma attól függ, hogy a szállító tervezési, gyártási, építési-szerelési vagy üzembe helyezési tevékenységet végez.

A Fővállalkozó közbeszerzéseiről további információk a PIP Kft. honlapján érhetők el.

 

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet megszerezni a megfelelő engedélyeket?  
A Paks II. projekt megvalósítása során alapvetően kétféle (nem beszerzési, hanem speciális nukleáris jellegű) „engedély” szükséges a tevékenységekhez:

  • a nukleáris biztonságra hatással levő tevékenységek elvégzésére a szállítók csak az Engedélyes (Paks II. Zrt.) által kiadott minősítés alapján jogosultak (beszállító nukleáris biztonságot érintő tevékenységet csak az engedélyes jóváhagyásával, folyamatos és kompetens felügyelet mellett végezhet, lásd NBSz 9.2.2.0600). Ezt a minősítő eljárást a Paks II. Zrt. (vagy az általa megbízott szakértők) végzik el, ahogy az a fentiekben olvasható. 
  • a jogszabály által előírt speciális esetekben a tevékenységek elvégzéséhez az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) által kiadott engedély (gyártási, építési, behozatali, stb.) szükséges. Az engedélykérelmet – annak tartalmának és jogszabálynak való megfelelésének vizsgálatát követően – az engedélyes jogosult benyújtani az OAH felé.

Mindkét esetben szükséges, hogy a szállító alaposan megismerje, értelmezze és alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Milyen szervezeteknél szükséges ahhoz regisztrálni a projekthez történő csatlakozás érdekében?
A Paks II. beruházás megvalósítása érdekében megkötésre került Engineering, Procurement and Construction (EPC) szerződés keretében a Fővállalkozó (Joint Stock Company Atomstroyexport – ASE JSC) szerződéses terjedelmében kerül elvégzésre az új blokkok létesítéséhez kötődően végrehajtásra kerülő tevékenységek döntő hányada. Ebből fakadóan a létesítésbe bekapcsolódni szándékozó szervezetek számára a ROSATOM beszerzési portálján (zakupki.ru) kiírt beszerzési tendereket érdemes figyelni és azokra jelentkezni. Az itt megjelenő, Paks II.-vel kapcsolatos kiírásokról rendszeres tájékoztatást adunk a lentiekben. További lehetőség (elsősorban kisebb vállalkozások számára), hogy ugyanezen a portálon a kihirdetett tender nyertesekkel veszik fel a kapcsolatot, hogy az elnyert munkáikba bekapcsolódhassanak.

Mindezeknek milyen anyagi vonzatai vannak?
A Paks II. Zrt. által lefolytatásra kerülő nukleáris minősítő eljárásoknak a minősítési eljárás alá vont szállítók tekintetében díja nincs, ezt az engedélyes jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében, saját költségén végzi el. Magának a felkészülésnek, a szállító irányítási rendszerének a speciális nukleáris jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében történő felkészítésének és működtetésének (akár tanúsítványok megszerzésének) lehetnek költségei (belső erőforrások bérköltsége, jogszabályok, szabványok megvásárlása, esetleges tanácsadó igénybevételével járó költségek).

Az orosz fővállalkozó beszerzései

 

Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2023. 8. heti pályázati kiírások összefoglalója

A Paks-2 Atomerőmű előkészítési időszakában a CEB létesítményekhez festékanyagok szállítása
https://zakupki.rosatom.ru/en/2301252433163 
https://zakupki.rosatom.ru/2301252433163 
Megjelenés dátuma: 2023.02.20.


A Paks-2 Atomerőmű előkészítési időszakában a CEB létesítményekhez UT1 vágány ütközők szállítására vonatkozó árak figyelése
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/monitoring-tsen-na-postavku-na-tupikovykh-uporov-ut1-dlia-ob-ektov-smb/tender-3237456/
Megjelenés dátuma: 2023.02.20.


Hegesztőberendezések fogyóanyag-ellátása Paks-2 Atomerőműhöz Magyarországon, Paks
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/postavka-raskhodnykh-materialov-dlia-svarochnogo-oborudovaniia-dlia/tender-3237923/
Megjelenés dátuma: 2023.02.20.


A piaci ár nyomon követése az NMC 415216 számítása szerint "Főgőz rendszer szelep egységeinek szállítása a Paksi Atomerőmű 5., 6. számú blokkjaihoz (GPZ No. 21688)"
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=593623
Megjelenés dátuma: 2023.02.21.


A piaci ár nyomon követése a 415205 számú NMC számítása szerint: " Üzemzavari nagynyomású befecskendező szivattyúk szállítása a Paksi Atomerőmű 5., 6. számú blokkok építéséhez"
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=593609
Megjelenés dátuma: 2023.02.21.


A piaci ár nyomon követése a 415203 számú NMC számítása szerint: " Üzemzavari kisnyomású befecskendező szivattyúk szállítása a Paksi Atomerőmű 5., 6. számú blokkok építéséhez"
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=593602
Megjelenés dátuma: 2023.02.21.


A Paks-2 Atomerőmű előkészítési időszakában a CEB létesítmények számára szilikon tömítőanyag és alapozó szállítására vonatkozó árak nyomon követése
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/monitoring-tsen-na-na-postavku-silikonovogo-germetika-i-praimera-dlia/tender-3239766/ 
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=593895
Megjelenés dátuma: 2023.02.22.


A Paks-2 Atomerőmű előkészítési időszakában a CEB létesítményeihez hengerelt fémlemezek szállítása
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/postavka-listovogo-metalloprokata-dlia-ob-ektov-smb-podgotovitelnogo/tender-3240332/ 
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=594080 
Megjelenés dátuma: 2023.02.22.


Betonkeverékek szállítása 2023. első félévre
https://zakupki.rosatom.ru/en/2302222433174 
https://zakupki.rosatom.ru/2302222433174 
Megjelenés dátuma: 2023.02.22.


A Rosatom Central Europe Kft. munkatársainak kiküldetését biztosító szolgáltatások nyújtása
https://zakupki.rosatom.ru/en/230222167204003 
https://zakupki.rosatom.ru/230222167204003 
Megjelenés dátuma: 2023.02.22.


Szerszámok és fogyóeszközök szállítása a Paks-2 Atomerőműhöz Magyarországon, Paks
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/postavku-instrumenta-i-raskhodnykh-materialov-aes-paksh-2-v-vengrii/tender-3240451/ 
Megjelenés dátuma: 2023.02.23.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2023. 7. heti pályázati kiírások összefoglalója

Áruszállítás: 19677/791 Paks 5.6P-22 tétel "Nedvességleválasztók szállítása a Paks-2 Atomerőmű 5.6. blokkjainak építéséhez"
https://zakupki.rosatom.ru/en/2302130591166 
https://zakupki.rosatom.ru/2302130591166 
Megjelenés dátuma: 2023.02.13.


Eszközellátási szolgáltatások nyújtása (személyzettel)
https://zakupki.rosatom.ru/en/2302132433135 
https://zakupki.rosatom.ru/2302132433135 
Megjelenés dátuma: 2023.02.13.


Villanyszerelési munkák: 2. sz. tétel. "Acél- és betonacél szerelú üzem komplexum (UXD) és Korróziógátló munkák komplexuma (UXF)": Paks-2 Atomerőmű CEB
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/vypolnenie-elektromontazhnykh-rabot-po-lotu-2-armaturnoe-khoziaistvo/tender-3230687/
Megjelenés dátuma: 2023.02.13.


Plazmavágó berendezések szállítása a Paks-2 Atomerőmű számára (Magyarország, Paks)
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/postavka-komplektuiushchikh-dlia-plazmoreza-dlia-ob-ekta-aes-paksh-2-v/tender-3230628/ 
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=590719 
Megjelenés dátuma: 2023.02.13.


A piac nyomon követése - Műszaki ajánlatkérés a Paks-2 Atomerőmű 5., 6. blokki reaktorépület konténment zsomp-tartály hermetikus átvezetésének szállítására vonatkozóan
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=590402
Megjelenés dátuma: 2023.02.13.


Hegesztési fedőpor szállítása atomerőmű projektekhez: Akkuyu Atomerőmű 3.,4 blokk; Kudankulam Atomerőmű 5, 6 blokk; Xudapu Atomerőmű 3., 4. blokk; El-Dabaa Atomerőmű 1., 2., 3., 4. blokk; Tianwan Atomerőmű 7. blokk; Paksi Atomerőmű: 5. blokk; Belarusz-2 Atomerőmű- 2. blokk
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=590320
Megjelenés dátuma: 2023.02.13.


Raktározási szolgáltatások nyújtása
https://zakupki.rosatom.ru/en/230214167204002 
https://zakupki.rosatom.ru/230214167204002 
Megjelenés dátuma: 2023.02.14.


Földmunkagépek és személyzet biztosítása építési és szerelési munkákhoz
https://zakupki.rosatom.ru/en/2302022433149 
https://zakupki.rosatom.ru/2302022433149 
Megjelenés dátuma: 2023.02.15


Áruértékesítés: 19677/305 Paks 5 sz. tétel "Szállításhoz szükséges csomagolókészlet eszközeinek szállítása a Paks-2 Atomerőmű 5. blokkjának építéséhez"
https://zakupki.rosatom.ru/en/2302150591180 
https://zakupki.rosatom.ru/2302150591180 
Megjelenés dátuma: 2023.02.15.


Mobil kerítés szállítása
https://zakupki.rosatom.ru/en/2302152433147 
https://zakupki.rosatom.ru/2302152433147 
Megjelenés dátuma: 2023.02.15.


Felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtása bérelt ingó és ingatlan károk és harmadik személyekkel szembeni felelősség esetére a paksi Liget Park lakótelepen a JSC ASE Magyarországi Fióktelep igényeire
https://zakupki.rosatom.ru/en/2302060591186 
https://zakupki.rosatom.ru/2302060591186 
Megjelenés dátuma: 2023.02.16.


LOT № PKS2-22C-016 „Laboratóriumi berendezések és anyagok szállítása a Betonkeverő üzem (UXC) épületegyüttesének részét képező Építőipari Laboratórium számára (5.6 épület)”
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/postavka-po-lotu-pks2-22c-016-oborudovanie-i-materialy-dlia/tender-3234831/
Megjelenés dátuma: 2023.02.16.


A Paks-2 Atomerőmű előkészítési időszak CEB létesítményei: vasúti pálya építéséhez szükséges anyagok szállítása
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/monitoring-tsen-na-postavku-materialov-dlia-zh-d-puti-dlia-ob-ektov-smb/tender-3234794/
Megjelenés dátuma: 2023.02.16.


BRU-SN/Segédgőzrendszer gyorsredukáló egység szállítása
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=592021
Megjelenés dátuma: 2023.02.16.


Számviteli szolgáltatások nyújtása a JSC "Energospetsmontazh" magyarországi fióktelep számára
https://zakupki.rosatom.ru/en/2302020640032 
https://zakupki.rosatom.ru/2302020640032 
Megjelenés dátuma: 2023.02.17.


Számítástechnikai eszközök és irodai berendezések szállítása a JSC ASE Magyarországi Fióktelep igényeihez (137IT/ЗP-023 LOT)
https://zakupki.rosatom.ru/en/2302170591188 
https://zakupki.rosatom.ru/2302170591188 
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-postavku-kompiuternoi-tekhniki-i/tender-3235453/ 
Megjelenés dátuma: 2023.02.17.


A Paks-2 Atomerőmű CEB létesítményei fémszerkezeteinek tisztítási, tűz- és korrózióvédelmének alkalmazására vonatkozó munkák árának nyomon követése. 2. számú tételhez: "Acél- és betonacél szerelő üzem komplexum (UXD). Korróziógátló munkák komplexuma (UXF) (6.1, 6.2, 6.3, 8.1.1, 8.1 .3, 8.3, 8.4)”
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/monitoring-tsen-na-vypolnenie-rabot-po-ochistke-naneseniiu-ognezashchity-i/tender-3236249/
Megjelenés dátuma: 2023.02.17.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2023. 6. heti pályázati kiírások összefoglalója

Beléptető rendszer (ACS) készlet szállítása az ellenőrzőpontok megszervezéséhez
https://zakupki.rosatom.ru/en/2302012433105
 https://zakupki.rosatom.ru/2302012433105
Megjelenés dátuma: 2023.02.06.

Betonkeverékek minőség-ellenőrzési szolgáltatása az építkezésen végzett betonmunkákhoz a Paks-2 Atomerőmű előkészítési időszakának CEB létesítményeinek építése során (005.23-TZ/2023.01.24)
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/okazanie-uslug-po-kontroliu-kachestva-betonnykh-smesei-dlia-proizvodstva/tender-3223304/
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=588141
Megjelenés dátuma: 2023.02.06.


Betonkeverékek minőség-ellenőrzési szolgáltatása az építkezésen végzett betonmunkákhoz a Paks-2 Atomerőmű előkészítési időszakának CEB létesítményeinek építése során (004.23-TZ/2023.01.2
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/okazanie-uslug-po-kontroliu-kachestva-betonnykh-smesei-dlia-proizvodstva/tender-3223300/
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=588140
Megjelenés dátuma: 2023.02.06.


Eszközök biztosítása karbantartó személyzettel építési és szerelési munkák elvégzéséhez a Paks-2 Atomerőmű CEB építése során Magyarországon
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/predostavlenie-instrumenta-s-obsluzhivaiushchim-personalom-dlia-vypolneniia/tender-3223281
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=588137
Megjelenés dátuma: 2023.02.06.


A piaci ár nyomon követése a 412508. sz. NMC számítás szerint. KL 19/4. számú tétel: "Kommunikációs berendezések szállítása a Paks II Atomerőmű 5. számú blokkjának építéséhez"
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=588128
Megjelenés dátuma: 2023.02.06.


Szállítás PKS2-22-001 "Tartályok" tétel alatt a Paksi Atomerőmű építésének igényeihez (18 db)
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/postavka-po-lotu-pks2-22-001-baki-dlia-nuzhd-stroitelstva-aes-paksh/tender-3224347/
Megjelenés dátuma: 2023.02.07.


A piaci ár nyomon követése a 412594 számú NMC számítása szerint "Portáldaruk szállítása Paks-2 Atomerőmű építéséhez"
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=588358
Megjelenés dátuma: 2023.02.07.


A piaci ár nyomon követése a 412494. számú NMC számítása szerint: 19/2. számú KL tétel "Paksi II. Atomerőmű 5. blokk építéséhez szükséges műszerek szállítása"
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=588412
Megjelenés dátuma: 2023.02.07.


A „NIKIMT-Atomstroy” JSC Magyarországi Fióktelep számviteli (pénzügyi) kimutatásai kötelező könyvvizsgálatának lefolytatás
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/provedenie-obiazatelnoi-auditorskoi-proverki-bukhgalterskoi/tender-3225210/
Megjelenés dátuma: 2023.02.08.


Személyi védőfelszerelés a biztonságos magasban végzett munkavégzéshez
https://zakupki.rosatom.ru/en/2302022433123
https://zakupki.rosatom.ru/2302022433123
Megjelenés dátuma: 2023.02.09.


Hegesztőanyag szállítása elektromos ívhegesztéshez a Paks-2 Atomerőmű előkészítő időszakának CEB létesítményei számára. Trest RosSEM Kft.
https://zakupki.rosatom.ru/en/2302022433122
https://zakupki.rosatom.ru/2302022433122
Megjelenés dátuma: 2023.02.09.


Hegesztőanyag szállítása elektromos ívhegesztéshez a Paks-2 Atomerőmű előkészítő időszakának CEB létesítményei számára. Trest RosSEM Kft.
https://zakupki.rosatom.ru/en/2302022433122
https://zakupki.rosatom.ru/2302022433122
Megjelenés dátuma: 2023.02.09.


A „Paks-2” Atomerőmű előkészítési időszakának CEB létesítményeihez hidrofil sávos vízzáró szállítási árának figyelése. Trest RosSEM Kft.
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/monitoring-tsen-na-postavku-gidroprokladki-dlia-ob-ektov-smb/tender-3226420/
Megjelenés dátuma: 2023.02.09.


Dokumentumfordítási szolgáltatások a JSC ASE magyarországi fióktelep számára
https://zakupki.rosatom.ru/en/2302080591150 
https://zakupki.rosatom.ru/2302080591150
Megjelenés dátuma: 2023.02.10.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2023. 5. heti pályázati kiírások összefoglalója

Betonkeverékek szállítása a Paks II Atomerőmű előkészítési időszakának CEB létesítményei építési területére
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/postavka-betonnykh-smesei-na-stroitelnuiu-ploshchadku-ob-ektov-smb/tender-3215297/ 
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=585426 
Megjelenés dátuma: 2023.01.30.


Piaci ár nyomon követése a 411128. sz. NMC számítása szerint " Műszaki kereskedelmi ajánlat kérése szivattyúberendezések szállítására a Paksi Atomerőmű 5. számú blokkjának építéséhez (19/3. tétel)"
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=585381
Megjelenés dátuma: 2023.01.30.


A Trest Rosspetsenergomontazh LLC magyarországi fióktelepének irodájaként használható nem lakáscélú helyiségek bérlése
https://zakupki.rosatom.ru/en/2301312433077 
https://zakupki.rosatom.ru/2301312433077 
Megjelenés dátuma: 2023.01.31.


A Paks-2 Atomerőmű előkészítési időszakának CEB létesítményei számára betonacél termékek szállítása.
https://zakupki.rosatom.ru/en/2301312433074 
https://zakupki.rosatom.ru/2301312433074 
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-postavku-armaturnogo-metalloprokatadlia/tender-3216917/ 
Megjelenés dátuma: 2023.01.31.


A Paks-2 Atomerőmű előkészítési időszakának CEB létesítményeihez profilozott membrán szállítása
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/postavka-profilirovannoi-membrany-dlia-ob-ektov-smb-podgotovitelnogo/tender-3216384/ 
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=585786 
Megjelenés dátuma: 2023.01.31.


A Paks-2 Atomerőmű előkészítési időszakának CEB létesítményeihez zúzottkő szállítása
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/postavka-shchebnia-dlia-ob-ektov-smb-podgotovitelnogo-perioda-aes/tender-3216716/  https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=585918 
Megjelenés dátuma: 2023.01.31.


Egyéni védőfelszerelés szállítása hegesztési munkákhoz a Trest RosSEM LLC magyarországi fióktelep számára
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=586173
Megjelenés dátuma: 2023.01.31.


Építőipari laboratóriumi szolgáltatások nyújtása a talaj mintavételéhez és laboratóriumi vizsgálatához a TrestRosSEM LLC magyarországi fióktelep által végzett munkavégzés során épülő létesítményben.
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=585713
Megjelenés dátuma: 2023.01.31.


Vezetékes távközlési szolgáltatások nyújtása a JSC ASE magyarországi fióktelep igényeihez
https://zakupki.rosatom.ru/en/2301200591109 
https://zakupki.rosatom.ru/2301200591109 
Megjelenés dátuma: 2023.02.01.


Szolgáltatásnyújtás a Paks-2 Atomerőmű előkészítési időszakára a CEB létesítmények építése során az építési és szerelési munkák kivitelezési helyszíni gyártásához szükséges technológiai utasítások kidolgozásához és jóváhagyásához.
https://zakupki.rosatom.ru/en/2301162433082 
https://zakupki.rosatom.ru/2301162433082 
Megjelenés dátuma: 2023.02.01.


A Paks 2 Atomerőmű telephelyen kívüli építési telephelyein ideiglenes épületek, létesítmények, építmények és területek védelmére, hozzáférésére és telephelyen belüli szabályozására vonatkozó szolgáltatások nyújtása
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/okazanie-uslug-po-okhrane-obespecheniiu-propusknogo-i-vnutriob-ektovogo/tender-3218839/ 
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=586684 
Megjelenés dátuma: 2023.02.01.


Műszaki kereskedelmi ajánlatkérés a 19. tételhez, Paks 5 blokk "Paks-2 Atomerőmű 5. blokk szerelvényeinek szállítása"
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=586544
Megjelenés dátuma: 2023.02.01.


A Paks-2 Atomerőmű előkészítési időszakában a CEB létesítmények falazóhabarcs (száraz) szállításának monitorozása
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/monitoring-na-postavku-kladochnogo-rastvora-sukhogo-dlia-ob-ektov-smb/tender-3220298/ 
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=587144 
Megjelenés dátuma: 2023.02.02.


A Paks-2 Atomerőmű magyarországi építési területén építőipari gépekkel végzett szolgáltatások árának monitorozása személyzettel.
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/monitoring-tsen-na-okazanie-uslug-stroitelnoi-tekhnikoi-s-ekipazhem-na/tender-3220192/
Megjelenés dátuma: 2023.02.02.


A Paks-2 Atomerőmű magyarországi építési területén teherautódaruval végzett szolgáltatások árának figyelése
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/monitoring-tsen-na-okazanie-uslug-avtomobilnym-kranom-s-ekipazhem-na/tender-3220174/
Megjelenés dátuma: 2023.02.02.


SAP S/4 HANA alapú NLAS módosítási és adaptációs munkáinak elvégzése az ASE JSC Magyarországi Fióktelep igényeire (118IT/ZP-023 tétel)
https://zakupki.rosatom.ru/en/2302030591125 
https://zakupki.rosatom.ru/2302030591125 
Megjelenés dátuma: 2023.02.03.


Geotextília (nem szövött geotextil szövet) szállítása a Paks-2 Atomerőmű előkészítési időszakának CEB létesítményeihez
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/postavka-geotekstilia-netkannoe-geotekstilnoe-polotno-dlia-ob-ektov/tender-3220929/ 
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=587339 
Megjelenés dátuma: 2023.02.03.


Betonkeverékek beszerzése a Paks-2 Atomerőmű előkészítési időszakának CEB létesítményei számára. Trest RosSEM Kft.
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/postavka-betonnykh-smesei-dlia-ob-ektov-smb-podgotovitelnogo-perioda/tender-3220797/ 
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=587281 
Megjelenés dátuma: 2023.02.03.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2023. 4. heti pályázati kiírások összefoglalója

A Paks-2 Atomerőmű 2., 14., 16. sz. tételek: propán- és oxigénpalackok biztosításával kapcsolatos szolgáltatások árának nyomon követése Magyarországon, Paks.
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/monitoring-tsen-na-okazanie-uslug-po-predostavleniiu-ballonov-s/tender-3208545/ 
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=583168 
Megjelenés dátuma: 2023.01.23.


A Paks-2 Atomerőmű 2,14,16 sz.tétel: egyéni védőeszközök szállítása
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/postavka-siz-po-lotu-2-14-16-aes-paksh-2-v-vengrii-g-paksh-ooo/tender-3207968/ 
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=582937 
Megjelenés dátuma: 2023.01.23.


A Paks-2 Atomerőmű 2,14,16 sz.tétel: gázvágó berendezés szállítása
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/monitoring-tsen-na-postavku-gazorezatelnogo-oborudovaniia-po-lotu-2/tender-3208556/ 
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/monitoring-tsen-na-postavku-gazorezatelnogo-oborudovaniia-po-lotu-2/tender-3208556/ 
Megjelenés dátuma: 2023.01.23.


Számítástechnikai géppark karbantartási, és javítási teendőinek elvégzése
https://zakupki.rosatom.ru/en/230124167204001 
https://zakupki.rosatom.ru/230124167204001 
Megjelenés dátuma: 2023.01.23.


Irodabútorok szállítása
https://zakupki.rosatom.ru/en/2301232433049 
https://zakupki.rosatom.ru/2301232433049 
Megjelenés dátuma: 2023.01.24.


Munkaruházat szállítása
https://zakupki.rosatom.ru/en/2301182433045 
https://zakupki.rosatom.ru/2301182433045 
Megjelenés dátuma: 2023.01.24.


Szerelési munkákhoz szükséges elektromos szerszámok és tartozékok szállítása
https://zakupki.rosatom.ru/en/2301192433043 
https://zakupki.rosatom.ru/2301192433043 
Megjelenés dátuma: 2023.01.24.


A piaci ár nyomon követése az NMC 366814. számú számítás szerint "19677/874. sz. tétel. A Paks-2 Atomerőmű 5, 6 blokkok konténment hermetikus kábelátvezetéseinek szállítása”
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=583654
Megjelenés dátuma: 2023.01.24.


A magyarországi Paks-2 Atomerőmű építési helyszínén kamion és személyzet által nyújtott szolgáltatások piaci árának monitorozása.
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/monitoring-tsen-okazanie-uslug-gruzovym-avtomobilem-s-ekipazhem-na/tender-3210095/ 
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=583667 
Megjelenés dátuma: 2023.01.25.


A magyarországi Paks-2 Atomerőmű építési területén az emelőberendezéssel történő szolgáltatásnyújtás piaci árának nyomon követése
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=583829
Megjelenés dátuma: 2023.01.25.


A Trest RosSEM Kft. magyarországi fióktelepének Paks-2 atomerőműből származó építési hulladék kezelésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása.
https://zakupki.rosatom.ru/en/2301192433057 
https://zakupki.rosatom.ru/2301192433057 
Megjelenés dátuma: 2023.01.25.


Geodéziai berendezések hitelesítésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása
https://zakupki.rosatom.ru/en/2301232433052 
https://zakupki.rosatom.ru/2301232433052 
Megjelenés dátuma: 2023.01.25.


Műszaki kereskedelmi ajánlatkérés a 19/5. számú tétel szerint: "Hőcserélő berendezés (hőmechanikai berendezés (HME)) szállítása a Paksi Atomerőmű 5. blokk építéséhez („Hidraulikai szerelések komplexuma UXL: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4”)
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=584642
Megjelenés dátuma: 2023.01.26.


Sajtóbejárások szervezése és lebonyolítása a JSC ASE létesítményeibe Bangladesben, Magyarországon, Egyiptomban, Indiában, Kínában, Üzbegisztánban 2 éves időtartamra
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=584650
Megjelenés dátuma: 2023.01.26.


Internetes szolgáltatások nyújtása
https://zakupki.rosatom.ru/en/2301112433066 
https://zakupki.rosatom.ru/2301112433066 
Megjelenés dátuma: 2023.01.27.


Ár-figyelés: extrudált polisztirolhab szállítására a Paks-2 Atomerőmű előkészítési időszakának CEB létesítményei számára
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=585136
Megjelenés dátuma: 2023.01.27.


Ár-figyelés: a Paks-2 Atomerőmű magyarországi építési területén építőgépek és személyzet által végzett szolgáltatások nyújtására
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=585170
Megjelenés dátuma: 2023.01.27.


Ár-figyelés NMC № 410891 számítás szerint: „Szabványos ipari berendezések szállítására a Paksi Atomerőmű 5.blokk építéséhez” („Hidraulikai szerelések komplexuma UXL: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4”)
https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=584897
Megjelenés dátuma: 2023.01.27.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2023. 3. heti pályázati kiírások összefoglalója

A Paks-2 Atomerőmű előkészítési időszakában a CEB létesítményei számára kerítéselemek-szállítási árának nyomon követése. 2. számú tételhez: "Acél- és betonacél szerelő üzem komplexum (UXD). Korróziógátló munkák komplexuma (UXF). betonvas armatúra blokkok tároló területe (6.3)"
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/monitoring-tsen-na-postavku-elementov-ograzhdeniia-dlia-ob-ektov-smb/tender-3201171/  https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236464607/ 
Megjelenés dátuma: 2023.01.16.


Öntött házak és burkolatok APE 2500-90A nyomásfokozó- és főszivattyúkhoz, PAKS Atomerőmű, 5. és 6. blokk
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/litye-korpusa-i-obtekateli-dlia-busternogo-i-glavnogo-nasosov-ape/tender-3201151/ 
https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236462353/  https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236464503/  https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236466277/ 
Megjelenés dátuma: 2023.01.16.


A 2. számú tételhez: vízellátó-, csatorna- és vízelvezető rendszer szerelési munkáinak kivitelezése " Acél- és betonacél szerelő üzem komplexum (UXD). Korróziógátló munkák komplexuma (UXF)": CЕB Paks-2 Atomerőmű
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/vypolnenie-rabot-po-montazhu-sistemy-vodosnabzheniia-kanalizatsii-i/tender-3201456/ 
https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236478431/
Megjelenés dátuma: 2023.01.16.


WC-modul biztosítására vonatkozó szolgáltatások nyújtása а Trest Rosspetsenergomontazh LLC magyarországi fióktelep szükségleteihez építési területen
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/okazanie-uslug-po-predostavleniiu-tualetnogo-modulia-na-stroitelnoi/tender-3201331/ 
https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236471778/  https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236473839/ 
Megjelenés dátuma: 2023.01.16.


Kisbusz szolgáltatása személyzettel a Trest Rosspetsenergomontazh LLC magyarországi fióktelep tevékenységéhez
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/okazanie-uslug-minibusa-c-ekipazhem-dlia-deiatelnosti-filiala-ooo/tender-3200851/ 
https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236449412/  https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236454129/ 
Megjelenés dátuma: 2023.01.16.


A piaci ár nyomon követése a 408741. számú NMC számítása szerint "Műszaki kereskedelmi ajánlat kérése a KBA rendszer szivattyúinak szállítására a Paksi Atomerőmű 5., 6. számú erőművi blokkjának építéséhez (GPZ No. 21688/623)"
https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236476650/
Megjelenés dátuma: 2023.01.16.


A piaci ár monitorozása az NMC 408386 "IF1363" számítása szerint: 8-55 mm vastagságú 08X18H10T, 12X18H10T anyagminősgű hengerelt fémlemezek beszerzése az Akkuyu Atomerőmű 2., 3. blokkokhoz, Suydapu Atomerőmű 3., 4. blokkokhoz, Balakovszki Atomerőmű 2. blokkhoz, El-Dabaa Atomerőmű 1, 3. blokkokhoz, Paksi Atomerőmű 5. blokkhoz, Kudankulam Atomerőmű 5., 6. blokkokhoz, Kólai Atomerőmű 3. blokkhoz és egyéb projektekhez"
https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236458448/
Megjelenés dátuma: 2023.01.16.


A piaci ár nyomon követése a 408708. számú NMC számítása szerint "Műszaki kereskedelmi ajánlat kérése a JNB rendszer szivattyúinak szállítására a Paksi Atomerőmű 5., 6. számú erőművi blokkjának építéséhez (GPZ No. 21688/620)"
https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236473932/
Megjelenés dátuma: 2023.01.16.


A Paks-2 Atomerőmű előkészítési időszakában a CEB létesítményei számára építési anyagok szállítása
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/postavka-stroitelnykh-materialov-dlia-ob-ektov-smb-podgotovitelnogo/tender-3202250/  https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236630967/  https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236631029/ 
Megjelenés dátuma: 2023.01.17.


A 2. számú tételhez: vízellátó-, csatorna- és vízelvezető rendszer szerelési munkáinak kivitelezése " Acél- és betonacél szerelő üzem komplexum (UXD). Korróziógátló munkák komplexuma (UXF)": CЕB Paks-2 Atomerőmű
https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236500667/
Megjelenés dátuma: 2023.01.17.


A Paks-2 Atomerőmű előkészítési időszakában a CEB létesítményei számára kerítéselemek-szállítási árának nyomon követése. 2. számú tételhez: "Acél- és betonacél szerelő üzem komplexum (UXD). Korróziógátló munkák komplexuma (UXF). betonvas armatúra blokkok tároló területe (6.3)"
https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236522013/
Megjelenés dátuma: 2023.01.17.


WC-modul biztosítására vonatkozó szolgáltatások nyújtása а Trest Rosspetsenergomontazh LLC magyarországi fióktelep szükségleteihez építési területen Pályázati főlista. Pályázati szám: 236522009
https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236522009/
Megjelenés dátuma: 2023.01.17.


Szolgáltatásnyújtás a magyarországi fióktelep Országos Helyi Számviteli Rendszerének a JSC "Energospetsmontazh" magyarországi fióktelep cégkódjára, a JSC "Atomenergoproekt" magyarországi fióktelep cégkódjára (092Pr/ZP-023 tétel)
https://zakupki.rosatom.ru/en/2301180591026 
https://zakupki.rosatom.ru/2301180591026 
Megjelenés dátuma: 2023.01.18.


Szolgáltatások nyújtása a Paks-2 Atomerőmű hegesztési eljárásainak technológiáinak tanúsításához
https://zakupki.rosatom.ru/22122824331646 
https://zakupki.rosatom.ru/en/22122824331646 
Megjelenés dátuma: 2023.01.18.


A magyarországi Paks-2 Atomerőmű építési területén személyzettel rendelkező autódaru által végzett szolgáltatások árának figyelése
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/monitoring-tsen-na-okazanie-uslug-avtomobilnym-kranom-s-ekipazhem-na/tender-3203351/
Megjelenés dátuma: 2023.01.18.


Bitumenes-polimer masztix szállítása a CEB létesítményei számára a Paks-2 Atomerőmű előkészítési időszakában. Trest RosSEM Kft.
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/postavka-bitumno-polimernoi-mastiki-dlia-ob-ektov-smb/tender-3203258/
Megjelenés dátuma: 2023.01.18.


A „Paks-2” Atomerőmű projekt szerelési munkáihoz szükséges hegesztőberendezések beszerzési árának figyelése, Paks, Trest RosSEM Kft.
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/monitoring-tsen-na-postavku-svarochnogo-oborudovaniia-dlia-proizvodstva/tender-3203871/
Megjelenés dátuma: 2023.01.18.


VIP szolgáltatások biztosítása a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az ASE JSC Magyarországi Fióktelep igényeire
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/okazanie-vip-uslug-v-mezhdunarodnom-aeroportu-budapeshta-im-f-lista/tender-3203475/
Megjelenés dátuma: 2023.01.18.


Áruértékesítés a 19677/358 Paks5/P-22. sz. Tétel számon: "A dekontamináló rendszer helyhez kötött berendezéseinek szállítása a Paksi Atomerőmű 5. számú erőművi blokkjának építéséhez"
https://zakupki.rosatom.ru/en/2301190591042 
https://zakupki.rosatom.ru/2301190591042 
Megjelenés dátuma: 2023.01.19.


Egyéb élelmiszerek szállítása a JSC ASE magyarországi fióktelep adminisztratív és gazdasági tevékenységének biztosítására Pakson
https://zakupki.rosatom.ru/en/2301100591039 
https://zakupki.rosatom.ru/2301100591039 
Megjelenés dátuma: 2023.01.19.


Számviteli szolgáltatások nyújtása a JSC "NIKIMT-Atomstroy" magyarországi fióktelep számára az Orosz Föderáció jogszabályaival összhangban; számviteli és adószámviteli szolgáltatások, bérszámfejtés, adók és járulékok, a JSC "NIKIMT-Atomstroy" magyarországi fióktelep adó- és pénzügyi kimutatásainak elkészítése és benyújtása a magyar jogszabályoknak megfelelően
https://zakupki.rosatom.ru/en/2301180668022 
https://zakupki.rosatom.ru/2301180668022 
Megjelenés dátuma: 2023.01.19.


Építési és szerelési munkákhoz szükséges szolgáltatás nyújtása személyzettel rendelkező földmunkagépek, építőipari berendezések biztosítása céljából
https://zakupki.rosatom.ru/en/2301172433029 
https://zakupki.rosatom.ru/2301172433029 
Megjelenés dátuma: 2023.01.19.


Paks-2 Atomerőmű 5., 6. számú erőművi blokkok (17692/712 Paks5,6. sz.) építési szerződéskötési joga a bóros víz tároló rendszerhez (JNK) szükséges aktív szűrő, zsomp- védő berendezés és bevezető-berendezés szállítására
https://zakupki.rosatom.ru/2301191065015 
https://zakupki.rosatom.ru/en/2301191065015 
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-postavku-filtra-aktivnogo-ustroistva/tender-3205667/ 
Megjelenés dátuma: 2023.01.19.


Az ASE JSC Magyarországi Fióktelep dokumentáció készítése, támogatása és érdekképviselet a Pénzügyminisztériummal kötött előszerződés megkötésére irányuló kérelem benyújtása során, melynek tárgya a transzferárazás (Advanced Pricing Agreement)
https://zakupki.rosatom.ru/en/2301200591051 
https://zakupki.rosatom.ru/2301200591051 
Megjelenés dátuma: 2023.01.20.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2023. 2. heti pályázati kiírások összefoglalója

Elektrotechnikai laboratórium szolgáltatása a Trest RosSEM LLC magyarországi fióktelepének igényeire
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/okazanie-uslug-elektrotekhnicheskoi-laboratorii-dlia-nuzhd-filiala-ooo/tender-3193496/ 
https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/235599569/  https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/235609924/ 
Megjelenés dátuma: 2023.01.09.


A Paks II. Atomerőmű épületei és építményszerkezetei építési engedélyeinek megszerzéséhez szükséges engedélyezési dokumentáció kidolgozása és jóváhagyása (vízjogi létesítési engedély (WRIL), emelő berendezések (liftek), vasúti sínek, tűzvédelmi szakvélemény megszerzése a tűzbiztonságtól való eltérésekre vonatkozóan)
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/vypolnenie-rabot-po-razrabotke-i-soglasovaniiu-litsenzionnoi/tender-3197074/
Megjelenés dátuma: 2023.01.11.


Az árpiac nyomon követése az NMC 407975 számítása szerint: "Műszaki kereskedelmi ajánlatkérés a 21688/624 Paks 5.6 / P-22 számú tételhez: gőzfejlesztők leiszapoló szivattyúinak szállítására az 5 és 6 számú blokkok építéséhez
https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/235925421/
Megjelenés dátuma: 2023.01.11.


Háztartási cikkek szállítása a JSC ASE Paks fióktelep adminisztratív és gazdasági tevékenységeihez
https://zakupki.rosatom.ru/en/2301100591015
Megjelenés dátuma: 2023.01.12.


A Trest RosSEM LLC paksi fióktelep részére szállítandó elektródák árának nyomon követése
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/monitoring-tsen-na-postavku-elektrodov-dlia-filiala-ooo-trest-rossem/tender-3198081/
https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236085963/
Megjelenés dátuma: 2023.01.12.


A Paks-2 Atomerőmű 2,14,16 számú tétel: kőművesmunkákhoz való szerszámszállítás árának nyomon követése, Paksi LLC Trest RosSEM
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/monitoring-tsen-na-na-postavku-instrumenta-dlia-kladochnykh-rabot-po-lotu/tender-3198584/  https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236109647/ 
Megjelenés dátuma: 2023.01.12.


Építőanyagok, termékek és szerkezetek roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatának szolgáltatása a Paks II Atomerőmű 5. és 6. számú blokkjainak építése során
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/okazanie-uslug-po-provedeniiu-razrushaiushchego-i-nerazrushaiushchego-kontrolia/tender-3198528/
Megjelenés dátuma: 2023.01.12.


Háztartási cikkek szállítása a JSC ASE magyarországi fióktelep adminisztratív és gazdasági tevékenységeihez Paks városban (eredménnyel). Pályázati főlista. Pályázati szám: 236087120
https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236087120/
Megjelenés dátuma: 2023.01.12.


Kommunikációs rendszer berendezéseinek szállítására vonatkozó szerződés megkötésének joga a Paksi AE 5, 6 számú blokkok építéséhez
https://zakupki.rosatom.ru/230113105876009  https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236271098/ 
Megjelenés dátuma: 2023.01.12.


Az árpiac monitorozása az NMC 408223 "IF1364" számítása szerint: 60-130 mm vastagságú 08X18H10T, 12X18H10T anyagminősgű hengerelt fémlemezek beszerzése az Akkuyu Atomerőmű 4. blokkhoz, El-Dabaa Atomerőmű1., 3. blokkokhoz, Paksi Atomerőmű 5. blokkhoz és egyéb projektekhez"
https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/236250588/
Megjelenés dátuma: 2023.01.12.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2023. 1. heti pályázati kiírások összefoglalója

Geodéziai eszközök beszerzése a Trest RosSEM LLC magyarországi fióktelep számára
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/postavka-oborudovaniia-dlia-geodezii-dlia-filiala-ooo-trest-rossem-v/tender-3192834/ 
https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/235504356/  https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/235504565/ 
Megjelenés dátuma: 2023.01.04.


Biztonsági rendszer szállítása a JSC ASE magyarországi fióktelepére
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/postavka-sistemy-bezopasnosti-filiala-ao-ase-v-vengrii/tender-3192828/ 
https://www.bicotender.ru/tc/tender/show/tender_id/235524179/ 
Megjelenés dátuma: 2023.01.04.