A Paks II. projekttársaság benyújtotta telephelyengedély-kérelmét

2016.10.28. 6:00
Az új atomerőművi blokkok létesítésének újabb fontos mérföldkövét jelenti, hogy 2016. október 27-én a projekttársaság benyújtotta a telephelyengedély iránti kérelmét az eljáró hatósághoz, az Országos Atomenergia Hivatalhoz.

A telephelyengedély megszerzése kétlépcsős folyamat. Első lépésként a projekttársaság összeállította a telephely vizsgálatának és értékelésének programját, melyet az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 2014 novemberében jóváhagyott. A program a telephelyre vonatkozó széleskörű és részletes ismeretek birtokában készült. Feladata, hogy a XXI. század technikai lehetőségeit kihasználva, a korszerű műszaki-tudományos ismeretek színvonalán meghatározza a telephelyjellemzőket. A program készítésekor a már ott üzemelő nukleáris létesítmények telephelyvizsgálati és elemzési adatait is felhasználták.

Az engedélyezés második szakaszában megtörtént a telephelyvizsgálati és -értékelési program végrehajtása. A folyamatot többszintű ellenőrzés kísérte végig. A telephelyvizsgálat és -értékelés célja, hogy azonosítsa a természeti és emberi tevékenységből eredő valamennyi körülményt, jellemezze azok hatását az atomerőmű tervezéséhez és biztonságának igazolásához. A telephelyengedély iránti kérelemben igazolni kell, hogy a telephely megfelel atomerőmű létesítésére. A telephelyengedély-kérelemben be kell mutatni a telephely vizsgálata során nyert adatokat. Rendelkezésre kell állniuk azoknak a telephelyi veszélyeket jellemző adatoknak, amelyeket az atomerőmű tervezése során figyelembe kell venni.

A Földtani Kutatási Program munkafolyamatai éjszakánként sem álltak le (a képen mélyfúrási munka látható Madocsa mellett, 2016. májusban)

A telephelyvizsgálat és -értékelés alapvető megállapítása, hogy a terület alkalmas újabb atomerőművi blokkok befogadására. A kor műszaki-tudományos színvonalán meghatározásra kerültek azok a telephely-jellemzők, amelyek figyelembe vételével, a nukleáris biztonsági szabályok betartása mellett az új blokkok megtervezhetőek és megépíthetőek.

Az OAH a telephely iránti kérelmet befogadta. Az engedélyezési folyamat részét képező közmeghallgatás időpontját és helyszínét az illetékes hatóság határozza meg, döntéséről hirdetmény formájában nyújt majd tájékoztatást. A közmeghallgatás időpontjáról és helyszínéről természetesen a Paks II. projektcég is be fog számolni.
 
(Fotók: Nagy Tamás, MVM Paks II. Zrt.)