Aláírták az új paksi atomerőművi blokkokkal kapcsolatos megvalósítási szerződéseket

2014.12.09. 8:00
2014. december 9-én aláírta az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. és az orosz Joint-Stock Company Nizhny Novgorod Engineering Company Atomenergoproekt a Pakson létesítendő két új, egyenként 1200 megawatt teljesítményű atomerőművi blokkra vonatkozó három megvalósítási megállapodást.

A szerződések az új blokkok tervezési, beszerzési és kivitelezési paramétereit, az üzemeltetési és karbantartási támogatással kapcsolatos feltételeket, valamint az üzemanyag-ellátás és a kiégett fűtőelemek kezelésének és tárolásának részleteit rögzítik. Ezzel egy kedvező, a projekt rendelkezésére álló finanszírozási kereten belüli szerződést kötött a magyar állam.
 
Az atomerőművi kapacitás-fenntartással kapcsolatban a magyar Országgyűlés 2009. március 30-án (330 igen, 6 nem szavazat és 10 tartózkodás mellett) elvi hozzájárulását adta új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítéséhez a jelenlegi paksi telephelyen.
A 2011 októberében elfogadott Nemzeti Energiastratégia is kiemelte az atomenergia fontosságát, amikor megfogalmazta, hogy a hazai villamosenergia-rendszer három fő pillére a szén-, a megújuló- és az atomenergia.
 
A ma aláírt három egyezmény a 2014. január 14-én kötött magyar-orosz kormányközi megállapodás, valamint a 2014. április 1-jén létrejött magyar-orosz hitelszerződés alapján fogalmazza meg a Paks II. beruházás kulcsfontosságú feltételeit. A június 23-án (110 igen, 29 nem szavazat és 19 tartózkodás mellett) ratifikált hitelmegállapodás értelmében az orosz fél maximum 10 milliárd euró összegű – a teljes beruházás 80%-át fedező –, a piacinál kedvezőbb kamatozású állami hitelt nyújt a magyar fél részére, melyet a magyar fél önrésze egészít ki. Ez az összességében 12,5 milliárd Euró nagyságú keretösszeg a Paksi Atomerőmű 5. és 6. blokkjának tervezéséhez, megépítéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok, szolgáltatások és eszközbeszerzések finanszírozására használható fel. Fontos megemlíteni, hogy a szerződés az árfolyamkockázat következményeit is kezeli.
 
A három megvalósítási szerződés mai aláírását hosszú és alapos tárgyalások előzték meg az orosz Roszatom és a magyar Miniszterelnökség, valamint az MVM Paks II. Zrt. szakembereinek részvételével. Magyar oldalról mintegy százezer munkaóra ráfordítással történtek meg a tárgyalások és készültek el a megvalósítási megállapodások. A magyar fél eddig is folyamatosan tájékoztatta és a jövőben is tájékoztatni fogja az Európai Bizottságot az orosz féllel folytatott tárgyalásokról.
 
Az új blokkok tervezéséről, beszerzéséről és kivitelezéséről szóló, úgynevezett fővállalkozási szerződés értelmében az orosz fél kulcsrakész erőművet épít Pakson, amelynek elvárt üzemideje 60 év. A szerződés hatályba lépését követően az orosz kivitelező megkezdi az új blokkok helyi adottságokhoz igazított, a megállapodásban foglalt műszaki specifikációk szerinti tervezését. Ennek során a fő hangsúlyt a biztonságra kell fektetnie, de fontos szempont az is, hogy az új blokkok a lehető legalacsonyabb termelési költségek mellett üzemelhessenek. Az egyezmény ugyanakkor azt is rögzíti, hogy az új blokkok létesítése során a fővállalkozónak a 40%-os hazai beszállítói arány elérésére kell törekednie. A szerződésben foglalt garanciák értelmében a beruházás ütemtervének betartása mindkét fél közös érdeke. A szerződés tartalmazza a szükséges garanciális elemeket.
 
Az üzemeltetési és karbantartási szerződés az elkészült blokkok üzemeltetésének feltételeit és a majdani karbantartás feladatait rögzíti. A jövőbeli üzemeltetés és karbantartás során magyar munkaerőre számítunk, a teljes egészében állami tulajdonú paksi atomerőmű lesz az új blokkok jövőbeli üzemeltetője.
 
Az üzemanyag-ellátás és a kiégett fűtőelemek kezelésének részleteit taglaló szerződés kimondja, hogy Magyarország 20 évig Oroszországtól vásárolja az üzemanyagot, ugyanakkor a fűtőelem árának meghatározása a felek által előre rögzített árképlet segítségével történik, amelyben az orosz fél jelentős kedvezményt biztosított, tekintettel a hosszú távú megállapodásra. Az orosz fél emellett azt is vállalta, hogy megrendelés esetén a kiégett fűtőelemeket 20 évig Oroszországban tárolja vagy feldolgozza, majd visszaszállítja Magyarországra.
 
A 2018-ban kezdődő építési munkálatok megkezdése előtt számos engedély megszerzésére van szükség, amin az MVM Paks II. Zrt. szakemberei folyamatosan dolgoznak. A telephely-vizsgálati és értékelési engedélyt 2014 novemberében adta ki az Országos Atomenergia Hivatal, a környezetvédelmi engedélyeztetés pedig jelenleg is folyamatban van. A Környezeti Hatástanulmány benyújtására még 2014-ben sor kerül. A környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás keretén belül ezt követik majd a magyarországi közmeghallgatások, illetve az Espoo-i Egyezmény értelmében az előzetesen bejelentkezett országok is részt vesznek a folyamatban.
 
A két új atomerőművi blokk a tervek szerint 2025 és 2026 között kezdheti meg üzemszerű működését. Az orosz fél által biztosított hitel visszafizetésére az üzembe helyezést követően, de legkésőbb 2026. március 15-től, 21 éven keresztül kerül sor.
 
A magyar és az orosz fél a továbbiakban is teljes körű tájékoztatást nyújt a nyilvánosság számára, természetesen az üzleti érdekek védelmének figyelembe vételével.