Közvetlen állami tulajdonba kerül az MVM Paks II. Zrt.

2014.10.15. 6:00
Az MVM Zrt. közgyűlése döntött a paksi kapacitás-fenntartás irányításáért felelős társaság, az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 10,157 milliárd forint értékű részvényeinek a Magyar Állam részére történő átruházásáról, továbbá a Déli Áramlat Magyarország Zrt. alaptőkéjének megemeléséről.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. közgyűlése október 15-én döntést hozott az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. részvényeinek a Magyar Állam részére történő átruházásáról, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján. Két nagy, elismert könyvvizsgáló és tanácsadó cég, a Deloitte Zrt. és az Ernst&Young Kft. végzett független vagyonértékelést, amely alapján a vételár 10,157 milliárd forint. A Társaságot az MVM Zrt. 2012 nyarán 9 milliárd forintos alaptőkével hozta létre, hogy az új atomerőművi blokkokhoz kapcsolódó elemző, tervező, döntés-előkészítő és engedélyeztetési munkákat megkezdje. A 21. század legnagyobb magyar beruházásának megvalósulása érdekében az MVM Csoport továbbra is együttműködik a Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.-vel az új blokkok építési projektje sikere érdekében.

Az MVM Zrt. 2013. szeptember 30-án kifizette az E.ON magyarországi földgázipari érdekeltségeinek szerződésben rögzített előzetes vételárát. A tranzakció technikai zárását követően a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően az Ernst & Young független könyvvizsgáló elkészítette az új társaságok beszámolói alapján a végleges vételár kalkulációt. Eszerint az MVM Zrt. az E.ON részére elutalt előzetes vételár összegéből 6,029 milliárd forintot visszakapott.
 
A Déli Áramlat Magyarország Zrt. társtulajdonosa, a Gazprom 2014 júliusában megkezdte az egyeztetéseket az MVM Zrt.-vel arról, hogy a nemzetközi földgázvezeték végpontját az ausztriai Baumgartenbe tervezi áthelyezni, amellyel szükségessé vált a vezeték hazai szakaszát érintő új nyomvonal előkészítésének vizsgálata. Az új, mintegy 50%-kal hosszabb Röszke-Városföld-Rajka nyomvonal létesítésének előkészítése szükségessé teszi a közös tulajdonú társaság 10 milliárd forintos tőkeemelését, amelyhez az MVM Zrt. és a Gazprom azonos arányban járul hozzá.
 
Az MVM közgyűlése elfogadta a Társaság 2013-ra vonatkozó IFRS (International Financial Reporting Standards) nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált éves beszámolóját. A nemzeti energetikai társaságnál tavaly bevezetett IFRS standardok a nemzetközi pénzpiacra való kijutás és összemérhetőség alapfeltételét jelentik, amely az SAP vállalatirányítási rendszer alkalmazása mellett tovább erősíti az MVM gazdasági tevékenységének transzparenciáját.
 
Az MVM Zrt. regionális és fenntartható stratégiai irányelveihez illeszkedően a Társaság közgyűlése döntött a 7,48 MW-os, erdélyi Úz-völgyi Vízerőművet tulajdonló és üzemeltető romániai vállalkozás 90%-os részesedésének MVM általi megvásárlásáról, a KPMG által végzett független vagyonértékelés alapján. A nemzeti energetikai társaságcsoport a tranzakcióval tovább erősíti megújuló termelői portfólióját.